در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

انتخاب واحد

 

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان می رساند

با توجه به جدول  و موارد زیر انتخاب واحد نمایید.

 

ردیف

تاریخ

روز

8- 14

14 الی 20

20 الی 7 صبح روز بعد

1-

96/11/09

یکشنبه

ورودی 942 و قبل از آن

ورودی 951

جامانده های انتخاب واحد امروز

2-

96/11/10

دوشنبه

ورودی 952

ورودی 961

جامانده های انتخاب واحد امروز

 

 

 

1- گرفتن چارت درسی رشته ی مورد نظر با توجه به سال ورودی از همین سایت

2- چک نمودن دروس پاس شده از روی چارت و انتخاب دروس ترم مورد نظر   -  نکته اینکه اگر از ترم های قبل دروس افتاده ای داشته باشید با توجه به رعایت پیش نیاز ابتدا دروس افتاده را انتخاب نمایید.

3- در صورت پاس شدن دروس در ترمهای قبل دانشجو موظف به انتخاب درس فقط از ترم مورد نظر طبق چارت می باشد

4- دانشجوی مشروط مجاز به انتخاب بیش از 14 واحد نمی باشد.     

5- دانشجوی ممتاز و ترم آخری می تواند تا سقف 24 واحد انتخاب نماید.

6-دانشجویان 2 ترم مشروطی و بالاتر جهت اخذ مجوز انتخاب واحد حتما به آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه به عهده ی دانشجو می باشد.  

نظرات کاربران