در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

معاونت آموزش پژوهش فناوری

آقای مهندس کامران رحیمی مقدم

کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

تلفن تماس: 43141339-011

نظرات کاربران