در حال بارگذاری ...
جمعه 8 اسفند 1399
 • مدیرگروه الکترونیک

  مدیر گروه الکترونیک

  مهندس اکبر حر  (حیدری تبار)

  کارشناسی ارشد الکترونیک

  روزهای کاری: یک شنبه و دوشنبه وسه شنبه

  نظرات کاربران