در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

مدیر گروه ساخت و تولید

مدیرگروه ساخت و تولید

مهندس حسن عزتی

کارشناس ارشد مهندسی مواد

روزهای کاری: شنبه و دوشنبه وسه شنبه

نظرات کاربران