در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
 • مدیر گروه ساخت و تولید

  مدیرگروه ساخت و تولید

  مهندس فرهاد خیرا.. زاده

  کارشناس ارشد ساخت و تولید

  روزهای کاری: شنبه و دوشنبه وسه شنبه

  نظرات کاربران