در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

مدیرگروه عمومی

مدیرگروه عمومی

آقای مهدی نیک پور

کارشناس ارشد فیزیک

روزهای کاری: دوشنبه

نظرات کاربران