در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
 • مدیرگروه عمومی

  مدیرگروه عمومی

  آقای مهدی نیک پور

  کارشناس ارشد فیزیک

  روزهای کاری: دوشنبه

  نظرات کاربران