در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 28 دی 1400

کتاب های منتشر شده در گروه الکترونیک

1- میکرو کنترلرهای AVR    مهندس اکبر حر

2- آموزش ریزپردازنده ها با پروژه های عملی  مولفین: دکتر حبیب ا..آدرنگ

دکتر اکبر حیدری تبار      مهندس فرشاد رنگین کمان

 

 

نظرات کاربران