در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

دبیر خانه

 

معصومه پرویزی عمران

کارشناسی ارشد الهیات، فلسفه و کلام

تلفن تماس:43140622-011

نظرات کاربران