در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

میز خدمت

دانشجویان گرامی سامانه https://khedmat.tvu.ac.irدانشگاه فنی و حرفه ای اموزشکده علامه حسن زاده آملی برای بررسی درخواست های مطرح شده دانشجویان راه اندازی گردیده است .خواهشمند است پس از مطالعه فایل راهنما نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمایید.خواهشمند است همراه درخواست ،نام ونام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس خود را ثبت کنید.

نظرات کاربران