در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

عناوین پروژه ترم 982

عناوین پروژه های رشته های مقطع کارشناسی

دانشجویان گرامی ابتدا یک عنوان از جدول عناوین پروژه های مربوط به رشته خود را انتخاب و سپس با هماهنگی مدیر گروه و استاد مربوطه ،پروژه را آغاز کنند.

نظرات کاربران