در حال بارگذاری ...
یکشنبه 2 آبان 1400

برگزاری اولین جلسه در سال جدید

اولین جلسه نشست صمیمی رئیس محترم آموزشکده علامه حسن زاده آملی با کارکنان در سال جدید برگزارشد.

در این جلسه جناب آقای دکتر قاسمی ریاست محترم آموزشکده ضمن تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت و اعیادفرخنده شعبانیه برای محقق شدن اهداف توسعه رشته و جذب بیشتر دانشجو وافزایش کیفی و کمی آموزش و فعالیت های فرهنگی پیش رو مطالبی را فرمودند و در ادامه جناب آقای دکتر رحیمی مقدم معاونت محترم آموزشی گزارش مبسوطی از عملکرد آموزشی در سال گذشته ارائه نمودند.

نظرات کاربران