در حال بارگذاری ...

نحوه برگزاری امتحانات دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی

در مورد زمان و نحوه برگزاری امتحانات عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی با استاد مربوطه هماهنگی های لازم را به عمل آورید.

نظرات کاربران