در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 21 آذر 1397
 • انتخاب واحد

   

   

  بسمه تعالی

  به اطلاع دانشجویان می رساند

  با توجه به جدول  و موارد زیر انتخاب واحد نمایید.

   

  ردیف

  تاریخ

  روز

  8- 14

  14 الی 20

  20 الی 7 صبح روز بعد

  1-

  96/11/09

  یکشنبه

  ورودی 942 و قبل از آن

  ورودی 951

  جامانده های انتخاب واحد امروز

  2-

  96/11/10

  دوشنبه

  ورودی 952

  ورودی 961

  جامانده های انتخاب واحد امروز

   

   

   

  1- گرفتن چارت درسی رشته ی مورد نظر با توجه به سال ورودی از همین سایت

  2- چک نمودن دروس پاس شده از روی چارت و انتخاب دروس ترم مورد نظر   -  نکته اینکه اگر از ترم های قبل دروس افتاده ای داشته باشید با توجه به رعایت پیش نیاز ابتدا دروس افتاده را انتخاب نمایید.

  3- در صورت پاس شدن دروس در ترمهای قبل دانشجو موظف به انتخاب درس فقط از ترم مورد نظر طبق چارت می باشد

  4- دانشجوی مشروط مجاز به انتخاب بیش از 14 واحد نمی باشد.     

  5- دانشجوی ممتاز و ترم آخری می تواند تا سقف 24 واحد انتخاب نماید.

  6-دانشجویان 2 ترم مشروطی و بالاتر جهت اخذ مجوز انتخاب واحد حتما به آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه به عهده ی دانشجو می باشد.  

  نظرات کاربران