در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

ارتباط با ما

شماره های تماس قسمتهای مختلف آموزشکده

آموزش                                                    43141341 - 011

معاونت آموزشی                                         43141339 - 011

امور دانشجویی و خوابگاه                             43140838 - 011

امور مالی                                                 43140553 - 011

فاکس                                                     43140621 - 011

حراست                                                   43140839 - 011

فارغ التحصیلان                                         43140623 - 011 

دفترریاست                                                43140622-011

ایمیل                            alametc.amol@gmail.com

آمل - کیلومتر 5 جاده محمود آباد، آموزشکده فنی پسران آمل ( علامه حسن زاده آملی)    - صندوق پستی 314 -  کد پستی 4615163957

نظرات کاربران