در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

ارتباط با ما

شماره های تماس قسمتهای مختلف آموزشکده

آموزش                                                 43141341 - 011

معاونت مالی                                          43140623 - 011

امور دانشجویی و خوابگاه                         43140838

امور مالی                                                43140552

فاکس                                                     43140623 

ایمیل            alametc.amol@gmail.com

آمل - کیلومتر 5 جاده محمود آباد، آموزشکده فنی پسران آمل ( علامه حسن زاده آملی)    - صندوق پستی 314 -  کد پستی 4615163957

نظرات کاربران