در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

مدیر گروه مکانیک خودرو

مدیر گروه مکانیک خودرو

مهندس علیرضا قلی پور

کارشناس ارشد ساخت و تولید

روزهای کاری: شنبه و چهارشنبه

نظرات کاربران