در حال بارگذاری ...
جمعه 8 اسفند 1399
 • رئیس اداره پژوهش و فناوری

  رئیس اداره پژوهش و فناوری

  آقای یدا.. رضایی

  کارشناس ارشد کشاورزی

  تلفن تماس:43140553-011

  نظرات کاربران