در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

حوزه ریاست

معرفی ریاست آموزشکده فنی علامه حسن زاده آملی

دکترقربان قاسمی

دکترای ریاضیات محض گرایش هندسه سیستم های دینامیکی

نماینده سازمان مرکزی در کمیته اجرایی استان مازندران

عضو کمیته پژوهشی استان

تلفن دفتر:43140622-011

فاکس:43140621- 011

ایمیل :alametc.amol@gmail.com 

 

معرفی روسای پیشین

مهندس حشمت اله بهزادی

کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک خودرو

سنوات ریاست: سال 1397 الی 1399

 

مهندس فرهاد خیرالله زاده

کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

سنوات ریاست:سال 1395 الی 1397

 

آقای قدیر اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سنوات ریاست:سال 1387 تا 1395

 

نظرات کاربران