در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

کتاب های منتشر شده در گروه علوم پایه

ریاضی عمومی (1)    مولفان: قربان قاسمی،علی اصغر قاسمی،سید خلیل حسینی ابوالحسن کلایی،مهدی علی اکبر نیا عمران

 

آمار و احتمالات :   مولفان:  علی اصغر قاسمی،سید خلیل حسینی ابوالحسن کلایی،قربان قاسمی،سید منصوره مهدی نیا،مهدی علی اکبر نیا عمران

 

ریاضی عمومی (1) جامع ترین کتاب ریاضی دانشگاهی:  مولفان:  علی علاء ،قربان قاسمی، مهدی خدابخشی

 

نظرات کاربران