در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

کاردانی مکانیک خودرو - پیوسته

دوره کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که وارد دوره کاردانی شده اند.

دانش آموختگان  این رشته در آموزشکده علامه حسن زاده موظف به گذراندن 72 واحد درسی شامل -- واحد تئوری و -- واحد عملی می باشند.

جدول ترم بندی دروس این رشته در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد.

سرفصل دروس این رشته از طریق لینک https://barnameh.tvu.ac.ir/fa/content/id/id=437291 قابل دریافت می باشد.

نظرات کاربران