در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

عضو هیئت علمی

دکتر حسین سلمانی

دکترای تخصصی فیزیک حالت جامدات

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

 

 

نظرات کاربران