در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

کتاب های منتشر شده در گروه مکانیک خودرو

1- دینامیک خودرو  تئوری و کاربرد ها   مترجمین: مهندس حشمت اله بهزادی - مهندس مرتضی سعادت مراد

2- طراحی قواعد ،چک ها و عکس العمل ها در CATIA   مهندس حشمت اله بهزادی - مهندس مرتضی سعادت مراد

3- بهینه سازی جامدات با CATIA    دکتر احمدرضا خورشیدوند - مهندس مرتضی سعادت مراد

4- انگلیسی برای خودرویی ها     مهندس حشمت اله بهزادی - مهندس مرتضی سعادت مراد

5- متون زبان فنی مکانیک        مهندس حشمت اله بهزادی - مهندس مرتضی سعادت مراد

6- متحرک سازی مکانیزم ها در CATIA     مهندس مرتضی سعادت مراد

 

نظرات کاربران